تست میزان استرس به کمک این عکس

 تست میزان استرس

تست میزان استرس

تست میزان استرس اشتباه نکنید عکسی که در ادامه مطلب خواهید دید عکس متحرک نیست !
در واقع عکس کاملا ثابت می باشد تحرک عکس میزان استرس شما را بازگو می کند .
هر چقدر عکس را با حرکت بیشتری ببینید استرس شما بالاتر است .

ادامه مطلب

عکس اثبات خطای چشم

خطای چشم

عکس اثبات خطای چشم

خطای چشم در دیدن تصویر بزرگ شده .
دو دست خود را در دو طرف چشمتان قرار دهید و کمی به طرف بیرون بکشید تا چشم هایتان شبیه چشم چینی ها کشیده شود .
حالا چه می بینید ؟

حالا ادامه مطلب را ببینید…

ادامه مطلب