علت چهره جوان این خواننده زن ۷۰ ساله چیست ؟ + عکس

فکر می کنید که علت چهره جوان این خواننده زن ۷۰ ساله چیست ؟

خواننده زن ترکیه ای عایشه آژدا پکان چهره بسیار جوان و جذابی دارد و هیچ کس باور نمی کند که سن این زن خواننده ۷۰ سال باشد. خواننده زن ترکیه ای علت این جوانی چهره صورت را رژیم غذایی و ورزش می داند.

ادامه مطلب