طنز آنتی بوی (ضد پسر) ۲۰۱۷

– عاقلترین مردان دچار اشتباه شده اند و زنان آنها را فریفته اند ولی همچنان ادعا میکنند که زن عاقل نیست.

***** طنز آنتی بوی (ضد پسر) ۲۰۱۷ *****

– مردها مثل نوزاد هستند، توی اولین نگاه شیرین و با مزه هستند اما خیلی زود از تمیز کردن و مراقبت از آنها خسته میشید.

***** طنز آنتی بوی (ضد پسر) ۲۰۱۷ *****

ادامه مطلب

دختران زودتر از پسران عاقل می شوند!!؟

دانشمندان این عقیده را اثبات کرده اند که دختران زودتر از پسران به تکامل عقلی می رسند.
کارشناسان دانشگاه نیوکاسل طی بررسیها با اسکن کردن مغز یکصد و بیست و یک داوطلب بین چهار تا چهل سال متوجه شده اند دختران به راستی زودتر از پسرها بزرگ می شوند و این روند علاوه بر جسم تواناییهای مغزی را هم شامل می شود.

ادامه مطلب